آخرین اخبار

وبلاگ

جراحی دندان عقل

جراحی دندان عقل - اسم دیگر دندان های آسیاب چهارم دندان عقل نیز گفته می شود که به طور همیشگی در دهان رشد می کند. دندان های عقل پایانی ترین دندان هایی هستند که در دهان خودشان را ظاهر می...

وبلاگ

درمان ریشه دندان

درمان ریشه دندان - اگر پوسیدگی دندان در ابتدا درمان نشود این پوسیدگی ها از مینا رد می شوند و به عاج می رسند و به فضای پالپ اثر می گذارند. با داخل شدن میکروب ها به پالپ دندان، در...

1 5 6
صفحه 6 از 6